שעות פתיחה

הספרייה (02-5881587) השאלה (02-5882124)

ימים א'-ד'         09:00 - 21:45
יום ה'         09:00 - 19:00
מדיה 
מים א'-ד'        09:00 - 20:30
יום ה'         09:00 - 19:00
שעות הפתיחה של ספריית המפות: 
 ימים א'- ה'         9:00  –  13:00
יום ג' גם:        13.30 – 17:00