Recent Presentations

מצגות

לומדות

לומדות להכרת משאבי הספרייה

מחלקת יעץ  הכינה לומדות לסייע בהכרת משאבי הספרייה.

המצגות נוצרו במסגרת "קורס הכרת משאבי הספרייה"74122.

 

ניתן להיעזר בלומדות וידאו של בית הספר לתלמידי חו"ל בהן ניתן לצפות עם כתוביות בשפות שונות.

תאריך: 
יום ראשון, 11 דצמבר, 2016