Recent Presentations

לומדות

לומדות להכרת משאבי הספרייה

מחלקת יעץ  הכינה לומדות לסייע בהכרת משאבי הספרייה.

המצגות נוצרו במסגרת "קורס הכרת משאבי הספרייה"74122.

 

אוריינות המידע

לומדת אוריינות המידע של אוניברסיטת חיפה  "...תכשיר אתכם לעשות שימוש נכון במשאבי הספריה, תוך גיבוש הדרכים לניסוח שאלת מחקר, הכרת מאגרי מידע, פיתוח מיומניות חיפוש והערכת המידע הרלוונטי לכם".

 

תאריך: 
יום ראשון, 11 דצמבר, 2016