עלון הספרייה

More<embed>

Facebook

עלון הספרייה

2016
עלון ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, 2016. ירושלים: ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד. 2016.PDF icon Newsletter_2016
2015
עלון ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, 2015. ירושלים: ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד; 2015.PDF icon newsletter151.pdf
2014
עלון ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, 2014. ירושלים: ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד; 2014.PDF icon newsletter_2014.pdf