השאלה בין ספרייתית

השאלה בין-ספרייתית

 

פרטים ליצירת קשר

שעות קבלת קהל- בכל שעות פעילות הספרייה.

כאשר המחלקה סגורה ניתן לפנות לאחראית משמרת השאלה לקבלת הספר/המאמר.

טל. 02-5881123

msinl@savion.huji.ac.il כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת.

השירות  כרוך בתשלום

מי יכול להזמין

כל אחד שיש לו כרטיס קורא מעודכן.

 

כיצד ניתן להזמין

- טפסים מצויים בכניסה למחלקת השאלה בינספרייתית וכן באתר (ראו למעלה).  הזמנות יסופקו בד"כ תוך שבועיים.
- לאחר הגעת הפריט יקבל המזמין הודעה בטלפון או בדוא"ל. ספר ימתין למזמין עד שבועיים מיום הגעתו; מאמר יימסר ידנית למזמין. למורים שמשלמים דרך תציב מחקר קיימת אפשרות לקבלו בדוא"ל.
- כאשר המחלקה סגורה נא לפנות לאחראית משמרת במחלקת ההשאלה לקבלת הפריט שהגיע.
- החזרת ספרים בתיבת ההחזרות בכניסה למחלקת השאלה בין ספרייתית.   מועד החזרת הספר הוא חודש לאחר הגעתו. אם ירצה המזמין להאריך את תקופת ההשאלה, עליו לבדוק אם הדבר אפשרי דרך פנייה למחלקת ההשאלה הבין-ספרייתית במייל:  msinl@savion.huji.ac.il

אם הספר יידרש לפני כן, תישלח הודעה לקורא.

 

 

מה ניתן להזמין

קוראי הר הצופים

  • ספרים מספריות אוניברסיטאיות אחרות, מספריות המכללות ומספריות רשות הספריות ( לא בקמפוס הר הצופים) אשר ניתנים להשאלה ליותר משבוע. 
    •     ספרים אשר נמצאים בספריות קמפוס הר הצופים יוזמנו מספריות אוניברסיטאיות אחרות רק בציון סיבה מיוחדת המפוטת בטופס ההזמנה.
    •     להשאלה בין-לאומית של ספרים פנו לספרייה הלאומית ill@nli.org.il.
  • - מאמרים מתוך אוסף ספריית הר הצופים (עבור מרצים בלבד; תשלום מתקציב מחקר)
  • - מאמרים מחומר ספרי מספריות אוניברסיטאיות וממכללות אחרות בארץ ומחו"ל.

קוראים מחו"ל

הזמנות עבור מאמרים מחומר ספרי או מכתבי-עת הנמצאים בספריית הר הצופים מתקבות בדוא"ל ממחלקת השאלה בין ספרייתית של ספרייתכם. כתובתינו: msinl@savion.huji.ac.il כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
- שימו לב: אנחנו לא משאילים ספרים מהאוסף שלנו לספריות או לקוראים  בחו"ל. אנו ממליצים לחפש את הספרים הדרושים בקטלוג של הספרייה הלאומית ולפנות בדואל למחלקת השאלה בין ספרייתית כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת שם  ill@nli.org.il כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .

עלות ההזמנה

הזמנת ספר: מספריות אוניברסיטאיות בארץ ומבית הספרים הלאומי - 16 ₪

מספריות רשות הספריות של האוניברסיטה העברית  - 10  ₪

מספריות המכללות בארץ -  25  ₪
הזמנת מאמר: מספריות אוניברסיטאיות בארץ 18 ₪  עד 10 עמודים בספר, 8 ₪  עבו כל 10 עמודים נוספים

מספריות ממכללות בארץ -25  ₪ דמי טיפול + 8  ₪ עבור כל 10 עמודים בספר

קיימת אפשרות לשלם מתקציב מחקר (רק עם ציון מספר התקציב בזמן מילוי הטופס), במזומן או בכרטיס אשראי

הזמנת מאמר מחו"ל: 25 ש"ח דמי שרות בנוסף לעלות האמר.

התשלום הוא במזומן, או עם כרטיס אשראי. מרצים יכולים למסור מספר תקציב בטופס ההזמנה.

 

קנסות

  • קורא אשר הזמין צילום או ספר בהשאלה בין ספרייתית ולא לקח אותו ישלם את עלות ההזמנה.
  • קורא שלא החזיר ספר נדרש - תחסם זכות ההשאלה והארכה שלו בספרייה.
  • - קורא שאיבד ספר יחוייב במחיר אשר יקבע ע"י הספרייה המשאילה. עד להסדרת התשלום יחסמו זכויות ההשאלה והארכה בספרייה.

זכויות יוצרים

על פי הוראות חוק זכויות יוצרים אסור בהחלט לצלם חלק ניכר מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים ללא קבלת רשות מבעלי הזכויות, פרט לצילומים במסגרת טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, בקורת, סקירה או תמצית עיתונאית - וזאת רק במידה הדרושה לצורך אותה מטרה לבד.  הספרייה  שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה שלפי שיקוליה מפרה את חוק זכויות יוצרים