השאלה

תמונות השאלה

 

דלפק השאלה            02-5882124/5
דלפק אוסף ספרים שמורים            0202-5881501
השאלה בין-ספרייתית            0202-5881123

 

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא תקף לשנת הלימודים הנוכחית.
כרטיס סטודנט ישמש גם ככרטיס קורא. הכרטיס מונפק במדור חשבונות סטודנטים.
סטודנט חדש מקבל באמצעות הדואר כרטיס סטודנט המונפק ע"י מדור חשבונות סטודנטים.
סטודנט ותיק מקבל באמצעות הדואר מדבקה (תווית תיקוף) ועליו לעדכן את הכרטיס בספרייה.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.
כרטיס עובד משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו מידי שנה.
הקוראים אחראים לספרים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם. עליהם חלה האחריות לבדוק באתר הבית את מצב הספרים שהושאלו על ידם.
במקרה של אבדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

זכות ההשאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

מה צריך להביא

 

זכות השאלה

 

סטודנטים של האוניברסיטה כרטיס סטודנט מעודכן 50 ספרים מהמדף הכללי
ו-2 ספרים שמורים
סגל הוראה של האוניברסיטה כרטיס עובד/סגל
מרצים/חוקרים אורחים

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

עובדי האוניברסיטה
קבועים/ארעים

כרטיס עובד קבוע / כרטיס עובד

ארעי + חוזה העסקה

גמלאי האוניברסיטה העברית כרטיס גמלאי
בוגרי האוניברסיטה העברית כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 5882890) + תשלום שנתי (480 ש"ח) 15 ספרים מהמדף הכללי וספר אחד שמור

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם
10 ספרים מהמדף הכללי 
וספר אחד שמור
"שומעים חופשיים" (מכון מגיד) כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות
שוחרי האוניברסיטה כרטיס "שוחר" + תעודה מזהה + תשלום שנתי
אחרים – תתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.
 

 

ספרים מהמדף הכללי

השאלה

תקופת ההשאלה של ספרים מהמדף הכללי מסומנת בקטלוג. הספרים מושאלים ל-21 יום, אלא אם מסומנת תקופת השאלה אחרת (שבוע, יום אחד).

הארכה

תקופת ההשאלה של ספרים שלא הוזמנו על ידי קוראים אחרים תוארך אוטומטית מידי יום, פרט למקרים בהם הספר שייך לאוסף (שמורים, לדוגמא) שאינו מאפשר הארכה אוטומטית, כרטיס הקורא אינו בתוקף או שלקורא יש חובות לספרייה. הקורא יקבל התראה מראש (בדוא"ל בלבד) על מועדי החזרת הספרים שאין אפשרות להאריכם. ספר שהשאלתו אינה ניתנת להארכה, הקורא חייב להחזירו לספרייה עד מועד ההחזרה הנדרש.
הודעה על ספרים שהוזמנו תשלח למחזיק הספר בדואר אלקטרוני בלבד.
כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבע במנהל התלמידים, הינה הכתובת היחידה להתקשרות של הספרייה.

הזמנות

ניתן לבצע הזמנה לספר מושאל ולקבלו לכשיוחזר לספרייה. קורא רשאי להזמין עותק אחד בלבד של כל ספר.
הזמנות מתבצעות באמצעות הקטלוג דרך דף הבית של הספרייה. 
הודעה על ספרים שהוזמנו תשלח למחזיק הספר בדואר אלקטרוני בלבד.
ספר שהגיע לקורא מחכה עבורו שבוע במחלקת ההשאלה.

קנסות

האחריות להחזרת ספרים הנה על הקורא. קורא שיחזיר ספרים מוזמנים באיחור יידרש לשלם קנס.
קורא שיחזיר ספרים באיחור יידרש לשלם קנס בסך של 10 ש"ח על כל יום איחור בהחזרת ספר מוזמן, כולל ימי שישי, שבת וימי חופש.
ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, כדין ספרים מוזמנים. במקרים של עבירות חוזרות או במקרים של איחורים אשר יש בהם פגיעה בכלל הסטודנטים, או כאשר קנסות אינם משולמים:
  1. לא ינתן כל שרות לקורא/ת.
  2. לא ינתן כל שרות לקורא/ת במזכירות הפקולטה.
  3. תלונה תועבר לועדת המשמעת של האוניברסיטה.

אוסף ספרים נדירים

במדור השאלה נמצא אוסף מיוחד של ספרים נדירים ויקרי ערך. ניתן לעיין בהם בתוך הספרייה במשך כול שעות שהספרייה פתוחה.

 

אוסף ספרים שמורים

השאלה
הספרים ניתנים להשאלה ליום אחד בימים א'-ד' מהשעה 9:00 ועד 10:00 ביום למחרת, וביום ה' מהשעה 9:00 עד השעה 12:00 ביום א'.

הארכה

ספרים מאוסף השמורים אינם ניתנים להארכה.

הזמנות

ניתן להזמין ספרים שמורים (עד שני ספרים בו זמנית) באמצעות פנייה אישית לדלפק שמורים או בטלפון: 02-588150102-5881501.
קורא שהזמין ספר שמור יקבל אותו ביום שלמחרת החל משעה 11:00 (ביום ראשון החל מהשעה 13:00).
הספרים נשמרים למזמינים עד השעה 18:30.

קנסות

ספרים שמורים: על כל שעת איחור (או חלקי שעה): 3 ₪
 

שמורים אלקטרוניים

מאמרים שמופיעים בסילבוס של הקורס כקריאת חובה אפשר למצוא באוסף שמורים אלקטרוניים. יש לחפש בקטלוג לפי שם המאמר או לפי מספר הקורס (דרך קטלוג ראשי).
להסבר מפורט על מציאת מאמר בקטלוג נא לעבור לדף "כיצד למצוא מאמר".
לא כל ספר או כתב-עת שמופיע בביבליוגרפיה המומלצת נמצא בהכרח בספרית הר הצופים !

כתבי-עת

ניתן לשאול כתבי-עת כרוכים: לסטודנטים לשעה ולמרצים ליממה.
כרכים כפולים הניתנים להשאלה, (לרוב בעברית) יצוינו בקטלוג.