השאלה

נהלי השאלה וזכאות

יצירת קשר:

דלפק השאלה: 02-5882124/5

דלפק שמורים: 02-5881501

דוא"ל: msl_circ@savion.huji.ac.il

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא/כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הנוכחית.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.

כרטיס עובד משמש גם ככרטיס קורא, ויש לעדכנו מידי שנה.
הקוראים אחראים על הפריטים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם ועל החזרתם במועד. הודעות על פריטים מוזמנים/נדרשים להחזרה נשלחות בדוא"ל מהמערכת.
ניתן לבדוק את סטטוס הפריטים בכרטיס הקורא.
במקרה של אבדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

זכאות לשירותי השאלה

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

מה צריך להביא

 

זכות השאלה

 

סטודנטים של האוניברסיטה

כרטיס סטודנט מעודכן

50  ספרים מהמדף הכללי
ו-2 ספרים שמורים

סגל הוראה / סגל מנהלי
של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

מרצים/חוקרים אורחים

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

עובדי האוניברסיטה
קבועים/ארעיים

כרטיס עובד קבוע / כרטיס עובד

ארעי + חוזה העסקה

גמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס גמלאי

בוגרי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 02-5882890) + תשלום שנתי (480 ש"ח(

10  ספרים מהמדף הכללי 
וספר אחד שמור

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד(

כרטיס "שומע חופשי" +
תעודת זהות

שוחרי האוניברסיטה

כרטיס "שוחר" + תעודה מזהה

אחרים – תיתכן פתיחת כרטיס קורא בתשלום. לפרטים נא לגשת לדלפק ההשאלה.

תקופת השאלה של פריטים מסוגים שונים

סוג הפריט

תקופת השאלה

ספרים מהאוסף הכללי

שבוע (או לא להשאלה,
במקרים יוצאי דופן)

ספרים מאוסף השמורים

השאלה ליום (3 ימים או 3 שעות
במקרים יוצאי דופן)

ספרי יעץ, מילונים, אנציקלופדיות

לא להשאלה (או להשאלה לשבוע
במקרים יוצאי דופן)

מחשבים ניידים

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

מילוניות (אנגלית-עברית-ערבית)

השאלה ליום

אביזרים: אוזניות, ציוד משרדי לחדרי לימוד ועוד

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

מטענים לטלפונים סלולאריים

3 שעות

כתבי עת

לא להשאלה

ספרים מהאוסף הסגור (במחלקת השאלה)

במהלך שעות הפתיחה של הספרייה

 

תקליטורים ממחלקת מדיה – סרטים והקלטות מוסיקה

3 שעות או יום אחד

ספרים מהמדף הכללי

השאלה

ספרים מהמדף הכללי מושאלים לשבוע, אלא אם מסומנת תקופת השאלה אחרת (לא להשאלה וכו').

הארכה

תקופת ההשאלה של ספרים מהמדף הכללי תוארך אוטומטית מידי יום.

ההארכה לא תתבצע במקרים הבאים:

  • הפריט מוזמן על ידי קורא אחר
  • הפריט לא ניתן להארכה (שייך לאוסף שמורים, ספרי יעץ, כתבי עת)
  • כרטיס הקורא אינו בתוקף
  • קיים קנס בכרטיס הקורא

קורא שמחזיק בספר מוזמן יקבל בדוא"ל הודעה עם דרישה להחזירו, ומועד ההחזרה.

כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבע במנהל התלמידים, הינה הכתובת היחידה להתקשרות של הספרייה.

הזמנות

ניתן לבצע הזמנה לספר מושאל ולקבלו לכשיוחזר לספרייה.

הזמנות מתבצעות מתוך קטלוג הספרייה.

ספר שהגיע לקורא מחכה עבורו שבוע במחלקת השאלה.

קנסות

האחריות להחזרת פריטים מושאלים במועד היא על הקורא.

קורא שיחזיר ספרים מוזמנים באיחור יידרש לשלם קנס בסך של 10 ש"ח על יום איחור, כולל ימי שישי, שבת וימי חופש.

ספרים שהושאלו באישור מיוחד וחזרו באיחור, כדין ספרים מוזמנים.

 

במקרים של איחורים רבים אשר יש בהם פגיעה בכלל הסטודנטים, או כאשר עיכוב מתמשך בתשלום הקנסות:

  • כרטיס הקורא ייחסם
  • לא יינתן כל שרות לקורא/ת במזכירות הפקולטה.

אוסף ספרים שמורים

השאלה
ספרים מאוסף השמורים ניתנים להשאלה ליום אחד בימים א'-ד' מהשעה 9:00 ועד 10:00 ביום למחרת, וביום ה' מהשעה 9:00 עד השעה 12:00 ביום א'.

הארכה

ספרים שמורים אינם ניתנים להארכה.

הזמנות

ניתן להזמין ספרים שמורים (עד שני ספרים בו זמנית) באמצעות פנייה אישית לדלפק שמורים או בטלפון
  02-5881501/2.

קורא שהזמין ספר שמור יקבל אותו ביום למחרת החל משעה 11:00 (ביום ראשון החל מהשעה 13:00).

הספרים נשמרים למזמינים עד השעה 15:30.

קנסות

איחור בהחזרת פריטים שמורים/פריטים מאוסף סגור/מחשבים/מילוניות כרוך בקנס בסך של 3 ₪ לשעת איחור.

שמורים אלקטרוניים

חלק מהמאמרים המופיעים ברשימות קריאה של קורסים נסרקים לשמורים אלקטרוניים הנגישים רק לתלמידי הקורס הרלוונטי. ניתן לחפש אותם בקטלוג לפי שם המאמר, שם המחבר או מספר הקורס.

הסבר מפורט על מציאת שמור אלקטרוני בקטלוג ניתן לקרוא במצגת 6 בלומדות באתר הספרייה.

כתבי-עת

ניתן לשאול כתבי-עת כרוכים למספר שעות במהלך אותו יום, לצורך צילום.
עותקים כפולים (לרוב בעברית) ניתנים להשאלה לשבוע.

אוסף ספרים נדירים

במחלקת השאלה נמצא אוסף מיוחד של ספרים נדירים. ניתן לעיין בהם בתוך הספרייה במהלך שעות פעילות של הספרייה.