עלון הספרייה לשנת תשע"ח

בפרוס השנה החדשה ובתום שנה עשירה בפעילות, צוות ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד

מתכבד להגיש את עלון הספרייה לשנת הלימודים תשע"ח, ובו סיכום פעילות הספרייה במגוון תחומים. 

 
אנחנו מאחלים לקהל קוראינו שנת עשייה וצמיחה מוצלחת ופורייה.