קישורים בנושא קולנוע

קישורים

קישורים לאתרים בנושאי קולנוע נמצאים בדף "אתרי אינטרנט בתקשורת ועיתונות" באתר הספרייה.

  • ספרי יעץ (שאינם ניתנים להשאלה) בנושאי קולנוע וטלוויזיה נמצאים במדפי היעץ של קומה 2 (מדעי החברה).