מימין קופסה לאתרוג, וינה, אוסטירה, 1863. כסף. משמאל, קופסה לאתרוג, מזרח אירופה, 1819. עץ מצויר.