מגילת אסתר ונרתיק, בלקן, מאה י"ח - י"ט. קלף ודיו, נרתיק כסף