אוסטרו-הונגריה, פראג(?), סוף מאה י"ט - תחילת מאה כ'. כסף