(71) אירופה, ראשית מאה כ'. כסף. (72) אוסטרו-הונגריה, מאה י"ט. כסף.